ο
»
Ώ
Υπηρεσίες καθαρισμού και
επαγγελματικών χώρων,
ποιότητα στο καθάρισμα,  
καθαρό περιβάλλον,
καθαρισμοί, εταιρεία
καθαρισμου, εταιρία
καθαρισμού,  συνεργία
καθαρισμού, υγιεινή
εργασιακού χώρου,
καθαρισμοί εσωτερικών
χώρων, μηχανήματα
υδροβολής, ανυψωτικά
μηχανήματα, μηχανήματα
σάρωσης
υπηρεσίες καθαρισμού,
υπηρεσιες καθαρισμου,
katharismos, εταιρείες
καθαρισμού, εταιρειες
καθαρισμου, etairies
katharismou, εταιρεία
καθαρισμού, εταιρεια
καθαρισμου, etairia
katharismou, εταιρία
καθαρισμού, εταιρια
καθαρισμου, συνεργία
καθαρισμού, συνεργια
καθαρισμου, synergia
katharismou, καθαρισμοί
εσωτερικών χώρων,
καθαρισμοι εσωτερικων
χωρων, καθαρισμοί
εξωτερικών χώρων,
καθαρισμοι εξωτερικων
χωρων, καθαρισμοί
βιομηχανικών χώρων, γενικοί
καθαρισμοί, graffiti,
antigraffiti, parking,
απολυμάνσεις,
απεντομώσεις, μυοκτονίες

Η Ipirotiki διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και επώνυμα υλικά για να
είναι αποδοτική σε όλες τις εργασίες που αναλαμβάνει. Η ποιότητα και η
απόδοση του εξοπλισμού της εταιρείας, είναι εγγυημένη απο τις μεγαλύτερες
εταιρείες των προϊόντων αυτών.

Mε ένα απλό τηλεφώνημα στα γραφεία της Ipirotiki, θα κανονίσουμε ένα ραντεβού
και να γνωριστούμε καλύτερα απο κοντά. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί
σας.

Χρησιμοποιούμε επαγγελματικά μηχανήματα καθαρισμού  και έχοντας την
ανάλογη εκπαίδευση και εμπειρία, μπορούμε με τον συνδυασμό των κατάλληλων
απορρυπαντικών να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Διαθέτουμε:

Ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης.
Ηλεκτρικές σκούπες ξηρής-υγρής αναρρόφησης.
Μηχανές πλύσης-απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών.
Περιστροφικές μηχανές.
Μηχανές πλύσης-απόπλυσης δαπέδων.
Ατμοκαθαριστές.
Μηχανές υψηλής πίεσης νερού.
Υπη?εσίες καθα?ισμο? και επαγγελματικ?ν χ??ων, ποι?τητα στο καθά?ισμα, καθα?? πε?ιβάλλον, καθα?ισμοί, εται?εία καθα?ισμου, εται?ία καθα?ισμο?, συνε?γία καθα?ισμο?, υγιεινή ε?γασιακο? χ??ου, καθα?ισμοί εσωτε?ικ?ν χ??ων, μηχανήματα υδ?οβολής, ανυ?ωτικά μηχανήματα, μηχανήματα σά?ωσης υπη?εσίες καθα?ισμο?, υπη?εσιες καθα?ισμου, katharismos, εται?είες καθα?ισμο?, εται?ειες καθα?ισμου, etairies katharismou, εται?εία καθα?ισμο?, εται?εια καθα?ισμου, etairia katharismou, εται?ία καθα?ισμο?, εται?ια καθα?ισμου, συνε?γία καθα?ισμο?, συνε?για καθα?ισμου, synergia katharismou, καθα?ισμοί εσωτε?ικ?ν χ??ων, καθα?ισμοι εσωτε?ικων χω?ων, καθα?ισμοί εξωτε?ικ?ν χ??ων, καθα?ισμοι εξωτε?ικων χω?ων, καθα?ισμοί βιομηχανικ?ν χ??ων, γενικοί καθα?ισμοί, graffiti, antigraffiti, parking, απολυμάνσεις, απεντομ?σεις, μυοκτονίες
Υπηρεσίες
SITEMAP
Επικοινωνία
Share


Εξοπλισμός
Κεντρικό κατάστημα:
Πιερίων 24 ΤΚ 16345 Ηλιούπολη
ΤΗΛ 210 9600906
ΦΑΞ 210 9600946

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης:
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ 26Β    TK 55535   
ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ 2310930180 ΦΑΞ 2310 930191